autoCAD.jpg

Om Henry Berthelsen A/S

Historie 

Henry Berthelsen A/S er et rådgivende ingeniørfirma med mere end 50 års erfaring. Firmaet blev etableret i 1964 af Henry Berthelsen, der var daglig leder i 30 år. I 1971 blev firmaet omdannet til et familieejet aktieselskab og har siden 1994 været under ledelse af Finn Berthelsen. Firmaet har i årenes løb udført mange opgaver for offentlige og private bygherrer i hele landet, inden for en lang række områder som plejehjem, pleje- og ældreboliger, socialt boligbyggeri, daginstitutioner, skoler, idrætsanlæg samt bolig-, erhvervs- og industribyggeri.

Værktøjer og faciliteter 

Firmaet råder over et samlet kontorareal på ca. 220 m2. Lokalerne er centralt beliggende i Århus ved Viby Torv. Lokalerne rummer ca. 10 arbejdspladser, reception, mødelokaler m.v. Henry Berthelsen A/S gør brug af moderne IT-udstyr med tilhørende programmer. Herunder relevante beregnings- og databaseprogrammer samt tegne- og skriveprogrammer til planlægning, projektering, projektstyring og administration. Tegninger udføres digitalt i hhv. Revit og AutoCAD. Endvidere anvender firmaet efter behov fagtekniske programmer til beregning og dimensionering vedrørende statik, vvs, ventilation, indeklima samt elinstallationer og belysning.

Ingeniørpraktik

Hos Henry Berthelsen A/S har vi hvert semester ansat en ingeniørpraktikant inden for bærende konstruktioner fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Vi tilbyder vores praktikant at være en del af den daglige drift på kontoret, og man vil som praktikant være involveret i de igangværende sager på tegnestuen i større eller mindre grad.

Som ingeniørpraktikant hos os vil man bl.a.:

  • Lære at opbygge og udarbejde Konstruktionsdokumentation efter SBI 223, samt lære at vurdere, hvilket omfang der er relevant at dokumentere
  • Lære at se helheden i et byggeri og sammenhængen i statikken fra tag til fundament.
  • Udarbejde komplet statisk dokumentation på forskellige projekter i størrelsesorden fra kr. 10.000,- til 30.000.000,- i entreprisesummer. Ingeniørpraktikantens beregninger fremsendes til myndigheder, entreprenører og bygherrer efter firmaets kvalitetssikring.
  • Lære at bruge beregningsprogrammet PlanRamme
  • Udarbejde konstruktionstegninger i AutoCad til entreprenørerne.
  • Følge og deltage i projekteringen i de forskellige projekteringsfaser i et byggeri og opleve samarbejdet mellem bygherrer, arkitekter og ingeniører
  • Følge igangværende projekter i udførelsesfasen og deltage i byggemøder, projektgennemgangsmøder, afleveringer m.v.
  • Skulle tage et stort ansvar for eget arbejde og projekter, da det er ingeniørpraktikantens arbejde, der bliver anvendt i praksis.
  • Arbejde selvstændigt, men altid have støtte hos sin praktikansvarlige og firmaets øvrige ansatte.

Hvis du synes ovenstående lyder interessant, så kig forbi firmaets praktikansvarlige i forbindelse med Speeddating-arrangementerne på Ingeniørhøjskolen.

 


Medarbejdere

finn_nytbillede.jpg (1)

Finn Berthelsen, CEO

Akademiingeniør m. IDA og FRI - Uddannet i 1975

Projekt- og byggeledelse, konstruktioner, bygningseftersyn incl. udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner, beskikket byggesagkyndig, bygherrerådgivning, VVS - installationer, sikkerhedskoordinator og direktør af firmaet siden 1994.

Ansat siden 1976.
fib@henry-berthelsen.dk

Mobil: 2887 5055

Therese (2).jpg

Therese Kelstrup, COO

Diplomingeniør - Uddannet i 2002

Projekt- og byggeledelse, planlægning, projektering, bærende konstruktioner, tilsynsførende, bygherrerådgivning, sikkerhedskoordinator og praktikantvejleder. EDB- og CAD-ansvarlig.

Ansat 2002 – 2007 samt siden 2011
tk@henry-berthelsen.dk

Mobil: 2887 5056

 

angela_nytbillede.jpg (1)

Angela Hansen

Bygningskonstruktør - Uddannet i 2007

Udførelse af tegningsmateriale i AutoCad og Revit.

Ansat siden 2014
ah@henry-berthelsen.dk

 

 

 

 

1-billede.jpg

Bo Frederiksen

Diplomingeniør - Uddannet i 2015

Projekt- og byggeledelse, bygningsdesign, planlægning, projektering, Afløbs- og VVS-installationer og anlægsarbejder, energiberegninger, tilsynsførende, bygherrerådgivning.

Ansat siden 2016.
bf@henry-berthelsen.dk

Mobil: 2887 5557

træ_henry.jpg

Jonas Abildgaard Pedersen

Ingeniørassistent - Stundentermedhjælper

Ansat januar - juni 2017

jap@henry-berthelsen.dk

træ_henry.jpg

Andreas T. H. Thorsen

Ingeniørpraktikant Efterår 2017

Ansat august - december 2017