tilbyder2.png

Referencer og Kompetencer

sketch_henry.jpg

Henry Berthelsen A/S er et rådgivende ingeniørfirma, der favner bredt indenfor bygge- og anlægsområdet. Firmaet udfører ingeniørrådgivning for offentlige og private bygherrer ved nybyggeri, om- og tilbygninger, renoveringsprojekter, bygningsoptimering samt bygningsdrift og vedligehold. 

I Henry Berthelsen A/S tror vi på at de bedste projekter udspringer fra gensidig samarbejde, forståelse og fuldt udnyttelse af hinandens kompetencer. Derfor vægter vi helhedsbilledet og forventningsafstemningen højt med både bygherrer, arkitekter samt entreprenører og leverandører.

Uanset om opgaven er af større eller mindre karakter, vil disse grundsten sørge for at slutproduktet vil leve mest muligt op til alles forventninger når projektet er fulgt helt til dørs.

 

 

 

Det kan vi

Bygningskonstruktioner

 • Bærende konstruktioner
 • Statiske beregninger
 • Bygningsregistrering og optegning
 • Bygherrerådgivning
 • Tilstandsvurderinger og Tekniske redegørelser
 • Vedligeholdelsesplaner 

Installationer

 • VVS-installationer
 • Ventilation og indeklima
 • Energiberegninger
 • El-installationer og belysning
 • Svagstrømsinstallationer

Anlægsarbejde

 • Byggemodning
 • Idrætsanlæg og fodboldbaner
 • Kloakseparering
 • Parkeringspladser og belægningsarealer
 • Udemiljøer

Projekthåndtering

 • Projekt- og Projekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Sikkerhedsledelse
 • Kvalitetssikringsplanlægning
 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring under udførelse