header_bg.jpg

Hvad er en bygherre?

Betegnelsen af en bygherre kan fortolkes på to forskellige måder. Det kan være en juridisk person, der bestiller og betaler for byggeriet eller den, der træffer aftaler med en entreprenør om udførelse af et bestemt stykke arbejde. Det kan være en bygge- eller anlægsopgave.

En bygherre har en meget aktiv rolle i byggeprocessen og skal tage stilling til f.eks. sikkerheden på arbejdspladsen og økonomien. Da en bygherre involveres i bl.a. valg af materiale, valg af vinduer og døre samt arbejdsgangen generelt, er der ofte brug for bygherrerådgivning - her kan du indhente ekspertviden om alle krav, der stilles til en bygherre. 

Bygherrerådgivning

Rådgivende ingeniørfirma Henry Berthelsen har bygherrerådgivning som spidskompetence. Vi er fuldt opdateret på lovgivning om f.eks. bygningsreglementet, kommunens lovkrav og arbejdsmiljøloven. Vores professionelle bygherrerådgivere hjælper dig med at forstå arbejdsprocessen og sørger for, at du får en aktiv rolle i byggeprocessen, så de bedste resultater kan blive opnået. 

Vi vejleder dig fra projekteringsfasen til udførelsesfasen og sikrer en god dialog og kommunikation gennem hele processen. Vi klæder dig som bygherre godt på og informerer dig om alle krav, inden projekteringsfasen starter. Derudover giver vi dig svar på alle spørgsmål, der starter med hvad, hvornår og hvordan. 

Hos Henry Berthelsen hjælper vi både private og offentlige virksomheder. Kontakt os for professionel byggerådgivning og få svar på dine spørgsmål omkring projektering, byggeprocessen, valg af entreprenører og udførelse af byggeprojektet. Vi står til rådighed gennem hele byggeprocessen. 

Forventningsafstemning

Vores bygherrerådgivere lytter først og fremmest til bygherrens forventninger, intentioner og visioner til byggeprojektet. Det er vigtigt, at vi afstemmer forventninger med dig, da der skal tages nogle vigtige beslutninger i de indledende faser. Dine interesser som bygherre blive varetaget gennem hele processen. Intet andet end at opleve succes med projektet er vigtigere for os. 

Kontakt os for bygherrerådgivning i Aarhus og omegn

Du kan finde Henry Berthelsen i Viby, Århus. Vi har allerede udført mange projekter i Aarhus kommune. Giv os et kald på 86140955 eller send en mail til info@henry-berthelsen.dk og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.