Kælderen på Gammel Estrup er blevet indviet

Gammel Estrup har netop afholdt åbningsreception af kælderen under sydfløjen.

I kælderen bevæger man sig ned i tjenestefolkenes verden, hvor herskabet kun sjældent kom. Her kan man blandt andet opleve Borgestuen med de lange borde og bænke, hvor tjenestefolkene spiste og opholdt sig i deres sparsomme fritid.

Henry Berthelsen A/S har været ingeniørrådgiver på projektet. Et projekt som har omhandlet udførelse af vand, varme og afløb samt fremførelse af nye forsyningsledninger. Foruden installationer har Henry Berthelsen udført brandstrategien.

Arkitektfimaet Kjær & Richter A/S har været arkitekt mens ingeniør Keld Abrahamsen har taget sig af konstruktioner og Hans Ulrik Jensen A/S har været hovedentreprenør.