Kolind Skole

Hos Henry Berthelsen er vi nu klar til at påbegynde projekteringen af Kolind Skole efter at sagen er vundet og aftalerne nu er på plads.

Det meget spændende projekt indebærer både ombygning og renovering af diverse klasselokaler og faglokaler såsom håndværk og design, billedkunst og madkundskab. Foruden lokalerne skal diverse gangområder ligeledes renoveres, så de blandt andet kan anvendes til gruppearbejde, fordybelse og andre aktiviteter.

Som underrådgiver varetager vi i denne omgang VVS-installationer, el-installationer, konstruktioner, brand og fagtilsyn. Vi glæder os til at udføre projektet som underrådgiver i samarbejde med Proces Arkitekter som totalrådgiver og Syddjurs kommune som bygherre, samt at kunne bidrage til en opdatering af Kolind Skoles læringsmiljø.