Kolind Skole

Aftalerne er på plads - og Henry Berthelsen A/S er klar til at påbegynde projekteringen af Kolind Skole, som vi netop har vundet.

Projektet skal medvirke til en optimering af skolens læringsmiljø - og udgør både renovering og ombygning.

Renoveringen og ombygningen omfatter diverse klasse- og faglokaler såsom håndværk og design, billedkunst og madkundskab. Foruden lokalerne skal flere gangområder ligeledes renoveres, så de fremadrettet kan anvendes til gruppearbejde, fordybelse og aktiviteter.

Vi, ved Henry Berthelsen A/S, skal fungere som underrådgivere, hvor vi skal varetage projekteringen af henholdsvis VVS, el, konstruktioner og brand. Derudover vil vi også skulle udføre fagtilsyn.

Projektet udføres i tæt samarbejde med Proces Arkitekter ApS som totalrådgiver. Bygherre er Syddjurs Kommune.