MiniCO2 etagehusene - Beton

​I samarbejde med Fjord Rådgivende Ingeniører A/S, Value Engineering ApS og Ekolab ApS, har Henry Berthelsen A/S prækvalificeret sig til den afgørende fase af Realdania By & Bygs banebrydende projekt "MiniCO2 etagehusene BETON." Ambitionen er at opføre et etagehus i beton med en imponerende CO2-udledning på under 5 kg CO2 eq/m2/år, hvilket er betydeligt under Bygningsreglementets krav på 12 kg CO2 eq/m2/år.

Projektet, beliggende i Fredericia, er en del af Udviklingsbyggerierne MiniCO2 etagehusene, som omfatter opførelsen af tre sammenlignelige etagehuse, udført i hver sit bærende materiale. De tre etagehuse – udført i henholdsvis BETON, TRÆ og TEGL, opføres i samme gade under ens rammevilkår for at sikre sammenlignelige betingelser. Derudover skal alle tre huse opnå et DGNB-certifikat i guld.

Målet med projektet er ikke at udpege en ’vinder’ af de tre etagehuse, men at minimere CO2-aftrykket uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed kombineret med at få indblik og forståelse for hvert enkelt materiales styrker og svagheder i en klimakontekst.

MiniCO2 etagehus BETON har dermed som formål at udforske innovative metoder til at reducere CO2-udledningen for et betonbyggeri, og vil demonstrere, hvordan betonbyggeri kan opnå et minimalt klimaaftryk ved at reducere materialeforbrug, undgå spild og optimere design for adskillelse og genanvendelse.

Projektet vil ikke kun gavne deltagerne, men også aktivere viden fra forskningsmiljøer, byggebranchen, rådgivere og entreprenører. Erfaringer og løsninger vil blive delt for at fremme bæredygtig byggeri og bidrage til en grønnere fremtid. Interesserede vil også få mulighed for at besøge byggeriet og få indblik i projektet og dets hidtidige erfaringer.

Byggeriet forventes færdiggjort i 2024.

Vi, hos Henry Berthelsen A/S, ser frem til et spændende projekt i samarbejde med et stærkt team.

I kan læse mere om projektet her.