Søsportens Hus​

På en meget blæsende dag med voldsomme regnbyger deltog Henry Berthelsen A/S i rejsegildet på Søsportens Hus i Struer.

Struer Sejlklub ønsker en til- og ombygning af deres eksisterende klubhus på ca. 495 m2, hvoraf ca. 150 m2 er nedrevet og i stedet er opført en ny glasbygning.

Glasbygningen er et stort dobbelt høj rum i hele bygningens bredde, med et indskudt dæk der har fået navnet ”Broen”. Intensionen med glasbygningen er skabelse af et nyt stort indgangsparti til bygningen, samt tilføjelse af et ekstra rum til havnen. Derfor bliver glasbygningen også tilgængelig for offentligheden, hvor man kan nyde og opleve den flotte udsigt over havnen, bådene og alle sommerens sejladser.

Foruden ombygningen af det eksisterende klubhus opføres en tilbygning syd for den eksisterende bygning. Tilbygningen indeholder omklædningsfaciliteter, med både baderum og tørrerum, til sejlklubbens medlemmer. I forlængelse af tilbygningen etableres et nyt overdækket areal til RIB både.

Projektet er udarbejdet sammen med arkitekter fra Møller Nielsens Tegnestue, hvor Henry Berthelsen A/S har udført beregninger og dokumentation for det bærende system og dets fundament, udarbejdet tegningsmateriale samt udført certificeret brandrådgivning.

Ifølge tidsplanen skulle projektet står færdigt til maj og vi hos Henry Berthelsen A/S glæder os til at se det færdige resultat.