Sortebrødre Sognehus​

På en grøn forhøjning i hjertet af Viborg, omgivet af kampestens mure, ligger Sortebrødre Kirke.

Kirken blev opført tilbage i starten af 1200-tallet af dominikanermunke som klosterkirke, siden er klosterbygningerne revet ned og efter kirken udbrændte i 1726 blev den, efter anmodning fra menigheden, genopbygget.

Nu er fokusset rettet mod sognehuset ”Sortebrødrehus” fra 1969, hvor der fra bygherres side, Søndre Sogns Menighedsråd, er ønske om en til- og ombygning.

I forbindelse med ombygningen af det eksisterende sognehus nedlægges kontorer, hvilket giver mulighed for at skabe et større køkken og flere toiletter, foruden de allerede to eksisterende sale som sognehuset indeholder.
I tilbygningen, som udføres i forlængelse af det eksisterende sognehus, genskabes et nyt og større kontorområde, som rummer flere separate kontorer, mødelokaler samt arkiv.

Under myndighedsprojekteringen, har der været løbende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, da der er tale om et bevaringsværdigt byggeri, samt henblik på mindst mulig destruktiv indgriben i de omkringliggende områder.
For at sikre og bevare fortidsminder blev der tidlig i processen foretaget diverse udgravninger i byggefeltet for tilbygningen, for at opnå en fyldestgørende kortlægning af arkæologisk interessante dele af de tidligere klostervægge.
Hos Henry Berthelsen A/S har disse klostervægge betydet, en skræddersyet og anderledes tilgang til fundamentsprojektet.

Foruden beregningerne og udførelse af dokumentationer for det statiske i byggeriet, har Henry Berthelsen A/S også ansvaret for installationsprojekteringen, udarbejdelse af tegningsmateriale samt certificeret brandrådgivning.

Sammen med arkitekterne Anna Mette Exner Arkitektur, har vi modtaget byggetilladelsen fra kommunen, og vi ser frem til videreprojekteringen og udførelsen af projektet.