Rosenkrantzgade

Sag

Rosenkrantzgade
​Nyt etagebyggeri i 5 etager

Bygherre

Nine United Properties Denmark A/S

Lokalitet

Aarhus C​

Areal

1263 m2 bolig

168 m2 erhverv

Periode

2019 - 2023

Arkitekt

E+N Arkitektur A/S

Projektbeskrivelse

På Rosenkrantzgade 24, en sidevej til gågaden i Aarhus, lå tidligere en bygning, som var markant lavere end den husrække den indgik i. En bygning som blev opført tilbage i 1876 og siden ombygget i 1973. Nu er bygningen fjernet og i stedet er opført et nyt etagebyggeri i 5 etager, hvor stueetagen er indrettet til erhverv og de øvrige etager indrettet til beboelse.

Med bygningens placering midt i Aarhus var grønne områder et fokusområde. Derfor har alle lejligheder mindst en altan mod gården, andre har foruden altan også en tagterrasse.

Alle lejligheder har adgang til stor fælles gårdhave, som er etableret over parkeringsarealet i stueetagen. Gårdhaven består både af græsområder, siddeområder samt diverse plantebede med små buske og træer.

Intentionen med byggeriet var at lave en ny kontekstinspireret og tilpasset bygning med fokus på kvalitetsmaterialer, facadedybder og en høj grad af nye og historiske bygningsdelsdetaljer.

Bygningens bund er udført delvist på større borede betonpæle, sekantpælevægge eller på større opstampede sandpuder. Jordbunden på grunden viste sig tidligt problematisk med både bløde lag og forurening. Selve råhuset er udført som betonelementbyggeri krydret med enkelte in-situ støbte betonkonstruktioner.

Hele bygningen er udført primært med skalmur. Mod gaden fremstår bygningen i røde tegl med lyse indfatninger omkring hvide trævinduer. Den historiske sokkelprægede facade er blevet genindført med huggede natursten.

Skalmuren mod gården vender mod nord og er holdt i lyse teglsten, der kan reflektere lyset rundt i gårdrummet og ind i boligerne.

Taget mod gaden er et rødt tegltag med tre skorstene og mindre kviste i rytme med vinduerne. To større klokkekvister bryder udtrykket som afslutning på de i facaden fremskudte karnapper. Mod gården er taget beklædt med zink. 

Vores ydelser

Henry Berthelsen A/S har hovedprojekteret de ingeniørmæssige arbejder som; bærende konstruktioner, energi og brand med tilhørende tegningsmateriale.

Derudover har Henry Berthelsen A/S bistået i projekteringen af installationer, såsom vand, varme, el og ventilation, som blev udarbejdet i samarbejde med entreprenøren i funktionsudbud.

Foruden ovenstående stod Henry Berthelsen A/S for tilsyn af bærende konstruktioner og installationer under udførelsen af byggeprojektet.