Kunstgræsplæne i Odder

Sagsnr.:​

2452

Bygherre:

Spectrum Odder V/Odder Kommune Vej & Park

Placering:

Parkvej 5, 8300 Odder

Størrelse

8000 m2

Periode:

2014

Arkitekt:

Ole Mikkelsen A/S

Beskrivelse:

Arbejdet omfatter etablering af ny kunstgræsbane i stedet for nuværende græsbane 5 inkl. udskiftning af belysningsanlæg til 125 lux.

Kunstgræsbanen udføres med drænanlæg med afledning til vandløb.

Ydelser:

Rådgivning i forbindelse med projektering af terrænregulering, jordberegninger, vækstlag, drænanlæg, kloakinstallationer, regnvandsbassiner, anlægsarbejder, stianlæg m.v. Endvidere fagtilsyn og afleveringsforretning