Kunstgræsplæne i Odder

Sag

Kunstgræsplæne i Odder
​Etablering af ny kunstgræsplæne

Bygherre

Spectrum Odder 

Odder Kommune Vej & Park

Lokalitet

Parkvej 5, 8300 Odder

Areal

8000 m2

Periode

2014

Arkitekt

Ole Mikkelsen A/S

Projektbeskrivelse

Arbejdet omfatter etablering af ny kunstgræsbane i stedet for nuværende græsbane 5 inkl. udskiftning af belysningsanlæg til 125 lux.

Kunstgræsbanen udføres med drænanlæg med afledning til vandløb.

Vores ydelser

Rådgivning i forbindelse med projektering af terrænregulering, jordberegninger, vækstlag, drænanlæg, kloakinstallationer, regnvandsbassiner, anlægsarbejder, stianlæg m.v. 

Endvidere fagtilsyn og afleveringsforretning