Volden 18-20

Sag

Volden 18-20

Til- og ombygning af eksisterende etagebyggeri med erhverv og boliger

Bygherre

Byliv ApS

Lokalitet

Volden 18-20, 8000 Aarhus C

Areal

Samlet bygningsareal: 789 m2

Heraf: 120 m2 tagetage og 192 m2 kælder.​

Periode

2021 - 2022

Entrepriseform

-​

Arkitekt

E+N Arkitektur A/S

Projektbeskrivelse

​Volden 18-20 blev opført tilbage i 1877 på en af de ældste gader i Aarhus, og har bevaringsværdi 3. Den oprindelige bygning bestod af 3 etager samt kælder og tagetage.

Hvor stueetagen blev anvendt til butik, kælder blev anvendt til depot/opbevaring og de øvrige etager blev anvendt til beboelse.

Da byggesagen er placeret i en ældre bydel af Aarhus, har der været store arkæologiske interesser under udførelsen. Derfor er udgravninger foretaget i samarbejde med Moesgaard museum. Det er særligt dybe udgravninger til de nederste lag af byens gamle vold som har vagt stor interesse.

Ombygningen omfatter primært kælder og stueetage, som i stedet for butik nu anvendes til hhv. restaurant i stueplan og kælderen udnyttes til køkken, teknik og depot. Grundet udførelsen af køkken i kælderetagen var det en nødvendighed med dybe udgravninger og omfangsrige nedbrydninger for opnåelse af optimale forhold for driften.

Tilbygningen er opført i gården, hvor beklædningen er udført i træværk. Grunden omkredses af rødt plankeværk, samt trækker på referencer fra traditionelle baggårdsskure.

Tilbygningen er opført i forlængelse af stueetage og er en del af restauranten. Dens fulde kælder anvendes til depot og teknik.

Baggårdsfacaden har fået en gennemgribende restaurering med nye altaner samt en fuld behandling med jernvitriol som giver en changerende orange farve.

Facaden mod Volden har fået en ny maling og har fået opsat nye markiser med tilhørende belysning og varmelamper. 

Vores ydelser

Henry Berthelsen A/S har stået for projekteringen af alle de ingeniørmæssige fag, konstruktionsberegninger og dertilhørende dokumentationer, certificeret brandrådgivning, ventilations-, el-, vvs-, og kloakprojektering.

Foruden ovenstående projekteringen stod Henry Berthelsen A/S for tilsyn og byggeledelse under udførelsen af byggeprojektet.