Biohuset i Lemvig

Sag

Biohuset

Ombygning af biografsal

Bygherre

Biohuset, Lemvig

Lokalitet

Bredgade 17, 7620 Lemvig

Areal

Ca. 260 m2

Periode

2023 - 2024

Arkitekt

Møller Nielsens Tegnestue​

Projektbeskrivelse

I Lemvig ligger en af Danmarks ældste biografsal, der med sin opførelse i 1922 har rundet mere end 100 år.

I 2023, efter ønske fra bygherre Biohuset Lemvig, begyndte projekteringen af ombygningen af biografsalen. En ombygning der har krævet stor respekt for den eksisterende bygning, men samtidig har givet biografen mulighed for fortsat at kunne følge med tiden, så datidens stumfilm-teknologi er blevet udskiftet med nyt biografudstyr efter nutidens standarder.

For at bevare biografsalens originale stil og stemning, har der igennem ombygningen været fokus på at anvende materialer og arkitektoniske elementer, der harmonerede med den gamle bygning. Her kan nævnes genskabelse af gamle pilastre og fremhævelse af stukken i loftet i form af ny belysning.

En kombination af nyt ventilationsanlæg, ny belysning, bedre indeklima og komfort har bidraget til, at en biograftur i den gamle bygning vil være en særlig oplevelse med en straf af original stemning.

En oplevelse som fra starten af 2024 kan nydes i Lemvig.

Vores ydelser

Henry Berthelsen A/S har hovedprojekteret de ingeniørmæssige arbejder som; bærende konstruktioner, ventilation, el, belysning, varmeinstallationer og brand med tilhørende tegningsmateriale.

Foruden ovenstående har Henry Berthelsen A/S udført tilsyn under udførelsen af byggeprojektet.