Botilbud i Basballe

Sag:

Nybyggede boligenheder inkl. fælleshus til psykisk handicappede i Basballe​

Bygherre:

Fonden Mols Bjerge​

Lokalitet:

Mols Bjerge Vej 10, 8400 Ebeltoft

Areal:

1080 m2

Periode:

2021 - 2022​

Arkitekt:

-​

Projektbeskrivelse:

​Fonden Mols Bjerge ønskede opførelse af nyt botilbud til psykisk handicappede i Ebeltoft.

Byggeriet opføres som et gårdlignede kompleks bestående af en 3-længet hovedbygning.

De 1080 m2 omfatter hovedbygning, der er opført som en hestesko, hvoraf de to sideføje består af 10 boligenheder til psykisk handicappede. Den resterende del af bygværket udgør administration samt fælleshus.

De 10 boliger er alle identiske, hvoraf hver enkelt bolig har et boligareal på ca. 8,0 x 14,6 m. En boligenhed består af et værelse, et badeværelse samt køkken med ophold.

Fælleshuset er opdelt i to bygninger, som er adskilt af en port med murbue over. Den ene del af fælleshuset benyttes som administrationsbygning med mødelokaler og kontorer. ​

Vores ydelser:

Henry Berthelsen A/S har været totalrådgiver på projektet.

Arbejdet omfattede bl.a. udarbejdelse af tegninger, statiske beregninger med tilhørende dokumentation, branddokumentation, funktionsudbud for installationer, anlægs-, parkerings- og kloakprojektering.

Foruden ovenstående projektering stod Henry Berthelsen A/S for tilsyn under udførelsen af byggeprojektet.