Søndervangskolen, Børne- og Ungeunivers

Sag:​

Søndervangskolen

Til- og ombygning plus udearealer

Bygherre:

Aarhus Kommune​

Lokalitet:

​Søndervangs Allé 40, 8260 Viby J​

Areal:

2100 m2 

Periode:

2017 - 2019​

Arkitekt:

Proces Arkitekter​ ApS

Projektbeskrivelse

​Med afsæt i børne- og ungepolitikkens 0-18 års helhedstænkning, byrådets ønske om arealoptimering samt intentionerne i Helhedsplan Viby syd samles Søndervangskolen, Klubben Rosenhøj og Søndervang Dagtilbud på én matrikel. 

Dermed skabes et børne- og ungeunivers, der tydeliggør den røde tråd fra 0-18 års perspektiv, og som holder børnene i lokalområdet.

Børne- og ungeuniverset baserer sig på en høj grad af fælles brug af lokaler. Dagtilbud og indskoling deler funktionsrum, der kodes til natur/teknik, praktisk/musiske fag og sprog, og fritidsklubben som er placeret i fløjen mellem mellemtrin og udskoling benyttes også til undervisning og projektarbejde i undervisningstiden. 

Som en del af projektet etableres også nye håndværk- og designlokaler, produktionskøkken, udearealer til daginstitutionerne samt ny forplads foran Børne og Ungeuniverset som en del af Helhedsplan Viby Syd.

Vores ydelser

​Henry Berthelsen A/S har haft fungeret som ingeniørrådgiver i tæt samarbejde med Proces Arkitekter ApS og har varetaget alle de ingeniørfaglige områder på projektet.