Rosenkrantzgade​

På Rosenkrantzgade 24, en sidegade til Aarhus Gågade, har vi netop færdigmeldt og modtaget ibrugtagningstilladelsen af et smukt etagebyggeri i 5 etager. Dette byggeri er vi, i Henry Berthelsen A/S, meget stolte over at have været en del af. Byggeriet er udført med stor respekt for både det klassiske udtryk, samt for placeringen og de omkringliggende bygninger.

Byggeriet disponeres således at der i stueetagen er indrettet butik og de resterende etager er indrettet med henholdsvis 2 eller 3 lejligheder pr. etage.

Hele processen startede tilbage i 2019 hvor intentionen med det nye byggeri var at skabe noget andet end den eksisterende, og markant lavere, 2 etagers bygning. Bygningen skulle være tilpasset og kontekstinspireret af omgivelserne med fokus på kvalitetsmaterialer og et mix mellem nye og historiske bygningsdetaljer.

Bygningens bærende konstruktion er udført i betonelementer og facaden er opført som skalmur i genanvendte teglsten.

Mod gaden fremstår bygningen i røde tegl med lyse indfatninger omkring hvide trævinduer. Den historiske prægede facade er blevet genindført med huggede natursten og hele facadeudtrykket brydes af fremskudte karnapper, der afsluttes med to store klokkekviste.

Bygningen står flot i gaden og kan ses her eller under vores referencer for boligbyggeri.

I forbindelse med projektet har vi samarbejdet med bygherren Nine United Properties Denmark A/S, arkitekter fra E+N Arkitektur A/S og entreprenøren Enemærke og Petersen A/S.